Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)

 

1. LATAR BELAKANG PROGRAM

Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)

Program ini menyediakan graduan untuk bekerja dalam pelbagai bidang kimia di mana program ini membolehkan graduan mengaplikasikan penggunaaan kimia dalam bidang Kimia Analisis, Kimia Organik, Kimia Polimer, Hasilan Semulajadi, Kimia Fizikal, Kimia Koloid, Kimia Tak Organik serta Alam Sekitar.  Program ini direka bentuk dengan mengambilkira segala  aspek kehidupan, kemajuan dan segala cabaran dalam menghadapi alaf baru.  Graduan program ini juga akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam bidang kimia tetapi juga dalam pelbagai bidang lain seperti komputer, teknologi maklumat, pengurusan, perniagaan, biologi, fizik, alam sekitar dan lain-lain.  Program ini sangat perlu bagi membantu industri pembuatan bahan kimia, makanan, petroleum, perkayuan, oleokimia dan plastik terutamanya di Pantai Timur Semenanjung.

2. SYARAT KEMASUKAN PROGRAM

Lepasan STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Kimia

Lepasan Matrikulasi

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

  • Kimia

Kursus Yang Ditawarkan

Teras Universiti 
Kod Nama Kursus Kredit Prasyarat
Ko-Kurikulum 3 (0+3) Tiada
BBB3101 Academic Writing Skills 3 (3+0) Tiada
BBB3102 Public Speaking 3 (3+0) Tiada
BBB3103 English for Occupational Purposes 3 (3+0) Tiada
MGM3103 Asas Keusahawanan 3 (3+0) Tiada
SOC2000 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2 (2+0) Tiada
SOC2001 Hubungan Etnik 2 (2+0) Tiada
SOC2002 Kenegaraan Malaysia 3 (3+0) Tiada
Jumlah 22   

 

Teras Program
Kod Nama kursus Kredit Prasyarat
KIM3001 Amali Kimia Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3002 Pengurusan dan Keselamatan Bahan Kimia 2 (2+0) Tiada
KIM3100 Kimia Fizik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3101 Kimia Termodinamik 3 (3+0) Tiada
KIM3102 Amali Kimia Fizik 1 (0+1) Tiada
KIM3103 Kimia Kinetik 3 (3+0) Tiada
KIM3200 Kimia Organik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3201 Mekanisma dalam Kimia Organik 3 (3+0) Tiada
KIM3202 Amali Kimia Organik 1 (0+1) Tiada
KIM3203 Kimia Sebatian Karbonil 3 (3+0) Tiada
KIM3204 Penentuan Struktur Sebatian Kimia 3 (3+0) Tiada
KIM3300 Kimia Tak Organik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3301 Kimia Tak Organik 3 (3+0) Tiada
KIM3302 Amali Kimia Tak Organik 1 (0+1) Tiada
KIM3303 Kimia Koordinatan 3 (3+0) Tiada
KIM3304 Kimia Organologam Peralihan 2 (2+0) Tiada
KIM3305 Kimia Keadaan Pepejal 3 (3+0) Tiada
KIM3400 Kimia Analisis Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3405 Kimia Analisis Peralatan 4 (3+1) KIM3400
KIM3501 Kimia Polimer 3 (2+1) Tiada
KIM3701 Kimia Alam Sekitar 3 (3+0) KIM3400
KIM4101 Kimia Koloid 3 (3+0) Tiada
KIM4102 Kimia Kuantum 3 (3+0) Tiada
KIM4103 Kimia Spektroskopi Molekul 3 (3+0) Tiada
KIM4104 Elektrokimia 3 (3+0) Tiada
KIM4201 Kimia Sebatian Semulajadi 2 (2+0) Tiada
KIM4202 Kimia Biomolekul 2 (2+0) Tiada
KIM4203 Kimia Heterosiklik 3 (3+0) Tiada
KIM4204 Aplikasi Kimia Organik 1 (0+1) Tiada
KIM4401 Kimia Forensik 3 (3+0) KIM3403@KIM3405
KIM4601 Kimia Bahan Industri 3 (3+0) Tiada
KIM4701 Kimia Alam Sekitar Lanjutan 3 (3+0) KIM3701
KIM4997 Kaedah Penyelidikan dalam Sains Kimia 2 (2+0) Tiada
MTK3003 Matematik untuk Kimia 2 (2+0) Tiada
MTK3006 Statistik untuk Kimia 2 (2+0) Tiada
Jumlah 86

 

Elektif (12 kredit)Pelajar dikehendaki mengambil sekurang-kurang 6 jam kredit daripada senarai kursus elektif di bawah:
Kod Nama Kursus Kredit Prasyarat
KIM4105 Kimia Permukaan 3 (3+0) Tiada
KIM4205 Kimia Lipid 3 (3+0) Tiada
KIM4206 Kimia Organik Fizik 3 (3+0) Tiada
KIM4301 Kimia Organologam Peralihan Lanjutan 3 (3+0) Tiada
KIM4302 Kimia Fullerena 3 (3+0) Tiada
KIM4303 Kimia Koordinatan Lanjutan 3 (3+0) Tiada
KIM4501 Kimia Polimer Industri 3 (3+0) Tiada
KIM4502 Kimia Cat dan Penglitup 3 (3+0) Tiada
KIM4602 Kimia Seramik 3 (3+0) Tiada
KIM4603 Kimia Kosmetik 3 (3+0) Tiada
KIM4604 Petrokimia 3 (3+0) Tiada
KIM4605 Kimia Sintetik dan Aplikasi 3 (2+1) Tiada
KIM4606 Teknik Analisis Permukaan 3 (3+0) Tiada
KIM4992 Latihan Industri 4 (0+4) Tiada
KIM4998 Projek Ilmiah Tahun Akhir I 2 (0+2) Tiada
KIM4999 Projek Ilmiah Tahun Akhir II 4 (0+4) Tiada

1. LATAR BELAKANG PROGRAM

Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)

Program ini menyediakan graduan untuk bekerja dalam pelbagai bidang kimia di mana program ini membolehkan graduan mengaplikasikan penggunaaan kimia dalam bidang Kimia Analisis, Kimia Organik, Kimia Polimer, Hasilan Semulajadi, Kimia Fizikal, Kimia Koloid, Kimia Tak Organik serta Alam Sekitar.  Program ini direka bentuk dengan mengambilkira segala  aspek kehidupan, kemajuan dan segala cabaran dalam menghadapi alaf baru.  Graduan program ini juga akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam bidang kimia tetapi juga dalam pelbagai bidang lain seperti komputer, teknologi maklumat, pengurusan, perniagaan, biologi, fizik, alam sekitar dan lain-lain.  Program ini sangat perlu bagi membantu industri pembuatan bahan kimia, makanan, petroleum, perkayuan, oleokimia dan plastik terutamanya di Pantai Timur Semenanjung.

2. SYARAT KEMASUKAN PROGRAM

Lepasan STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Kimia

Lepasan Matrikulasi

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

  • Kimia

 

KURSUS YANG DITAWARKAN

1. LATAR BELAKANG PROGRAM

Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)

Program ini menyediakan graduan untuk bekerja dalam pelbagai bidang kimia di mana program ini membolehkan graduan mengaplikasikan penggunaaan kimia dalam bidang Kimia Analisis, Kimia Organik, Kimia Polimer, Hasilan Semulajadi, Kimia Fizikal, Kimia Koloid, Kimia Tak Organik serta Alam Sekitar.  Program ini direka bentuk dengan mengambilkira segala  aspek kehidupan, kemajuan dan segala cabaran dalam menghadapi alaf baru.  Graduan program ini juga akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam bidang kimia tetapi juga dalam pelbagai bidang lain seperti komputer, teknologi maklumat, pengurusan, perniagaan, biologi, fizik, alam sekitar dan lain-lain.  Program ini sangat perlu bagi membantu industri pembuatan bahan kimia, makanan, petroleum, perkayuan, oleokimia dan plastik terutamanya di Pantai Timur Semenanjung.

2. SYARAT KEMASUKAN PROGRAM

Lepasan STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Kimia

Lepasan Matrikulasi

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

  • Kimia

Kursus Yang Ditawarkan

Teras Universiti 
Kod Nama Kursus Kredit Prasyarat
Ko-Kurikulum 3 (0+3) Tiada
BBB3101 Academic Writing Skills 3 (3+0) Tiada
BBB3102 Public Speaking 3 (3+0) Tiada
BBB3103 English for Occupational Purposes 3 (3+0) Tiada
MGM3103 Asas Keusahawanan 3 (3+0) Tiada
SOC2000 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2 (2+0) Tiada
SOC2001 Hubungan Etnik 2 (2+0) Tiada
SOC2002 Kenegaraan Malaysia 3 (3+0) Tiada
Jumlah 22   

 

Teras Program
Kod Nama kursus Kredit Prasyarat
KIM3001 Amali Kimia Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3002 Pengurusan dan Keselamatan Bahan Kimia 2 (2+0) Tiada
KIM3100 Kimia Fizik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3101 Kimia Termodinamik 3 (3+0) Tiada
KIM3102 Amali Kimia Fizik 1 (0+1) Tiada
KIM3103 Kimia Kinetik 3 (3+0) Tiada
KIM3200 Kimia Organik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3201 Mekanisma dalam Kimia Organik 3 (3+0) Tiada
KIM3202 Amali Kimia Organik 1 (0+1) Tiada
KIM3203 Kimia Sebatian Karbonil 3 (3+0) Tiada
KIM3204 Penentuan Struktur Sebatian Kimia 3 (3+0) Tiada
KIM3300 Kimia Tak Organik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3301 Kimia Tak Organik 3 (3+0) Tiada
KIM3302 Amali Kimia Tak Organik 1 (0+1) Tiada
KIM3303 Kimia Koordinatan 3 (3+0) Tiada
KIM3304 Kimia Organologam Peralihan 2 (2+0) Tiada
KIM3305 Kimia Keadaan Pepejal 3 (3+0) Tiada
KIM3400 Kimia Analisis Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3405 Kimia Analisis Peralatan 4 (3+1) KIM3400
KIM3501 Kimia Polimer 3 (2+1) Tiada
KIM3701 Kimia Alam Sekitar 3 (3+0) KIM3400
KIM4101 Kimia Koloid 3 (3+0) Tiada
KIM4102 Kimia Kuantum 3 (3+0) Tiada
KIM4103 Kimia Spektroskopi Molekul 3 (3+0) Tiada
KIM4104 Elektrokimia 3 (3+0) Tiada
KIM4201 Kimia Sebatian Semulajadi 2 (2+0) Tiada
KIM4202 Kimia Biomolekul 2 (2+0) Tiada
KIM4203 Kimia Heterosiklik 3 (3+0) Tiada
KIM4204 Aplikasi Kimia Organik 1 (0+1) Tiada
KIM4401 Kimia Forensik 3 (3+0) KIM3403@KIM3405
KIM4601 Kimia Bahan Industri 3 (3+0) Tiada
KIM4701 Kimia Alam Sekitar Lanjutan 3 (3+0) KIM3701
KIM4997 Kaedah Penyelidikan dalam Sains Kimia 2 (2+0) Tiada
MTK3003 Matematik untuk Kimia 2 (2+0) Tiada
MTK3006 Statistik untuk Kimia 2 (2+0) Tiada
Jumlah 86

 

Elektif (12 kredit)Pelajar dikehendaki mengambil sekurang-kurang 6 jam kredit daripada senarai kursus elektif di bawah:
Kod Nama Kursus Kredit Prasyarat
KIM4105 Kimia Permukaan 3 (3+0) Tiada
KIM4205 Kimia Lipid 3 (3+0) Tiada
KIM4206 Kimia Organik Fizik 3 (3+0) Tiada
KIM4301 Kimia Organologam Peralihan Lanjutan 3 (3+0) Tiada
KIM4302 Kimia Fullerena 3 (3+0) Tiada
KIM4303 Kimia Koordinatan Lanjutan 3 (3+0) Tiada
KIM4501 Kimia Polimer Industri 3 (3+0) Tiada
KIM4502 Kimia Cat dan Penglitup 3 (3+0) Tiada
KIM4602 Kimia Seramik 3 (3+0) Tiada
KIM4603 Kimia Kosmetik 3 (3+0) Tiada
KIM4604 Petrokimia 3 (3+0) Tiada
KIM4605 Kimia Sintetik dan Aplikasi 3 (2+1) Tiada
KIM4606 Teknik Analisis Permukaan 3 (3+0) Tiada
KIM4992 Latihan Industri 4 (0+4) Tiada
KIM4998 Projek Ilmiah Tahun Akhir I 2 (0+2) Tiada
KIM4999 Projek Ilmiah Tahun Akhir II 4 (0+4) Tiada

 

1. LATAR BELAKANG PROGRAM

Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)

Program ini menyediakan graduan untuk bekerja dalam pelbagai bidang kimia di mana program ini membolehkan graduan mengaplikasikan penggunaaan kimia dalam bidang Kimia Analisis, Kimia Organik, Kimia Polimer, Hasilan Semulajadi, Kimia Fizikal, Kimia Koloid, Kimia Tak Organik serta Alam Sekitar.  Program ini direka bentuk dengan mengambilkira segala  aspek kehidupan, kemajuan dan segala cabaran dalam menghadapi alaf baru.  Graduan program ini juga akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam bidang kimia tetapi juga dalam pelbagai bidang lain seperti komputer, teknologi maklumat, pengurusan, perniagaan, biologi, fizik, alam sekitar dan lain-lain.  Program ini sangat perlu bagi membantu industri pembuatan bahan kimia, makanan, petroleum, perkayuan, oleokimia dan plastik terutamanya di Pantai Timur Semenanjung.

2. SYARAT KEMASUKAN PROGRAM

Lepasan STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Kimia

Lepasan Matrikulasi

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

  • Kimia

Kursus Yang Ditawarkan

Teras Universiti 
Kod Nama Kursus Kredit Prasyarat
Ko-Kurikulum 3 (0+3) Tiada
BBB3101 Academic Writing Skills 3 (3+0) Tiada
BBB3102 Public Speaking 3 (3+0) Tiada
BBB3103 English for Occupational Purposes 3 (3+0) Tiada
MGM3103 Asas Keusahawanan 3 (3+0) Tiada
SOC2000 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2 (2+0) Tiada
SOC2001 Hubungan Etnik 2 (2+0) Tiada
SOC2002 Kenegaraan Malaysia 3 (3+0) Tiada
Jumlah 22   

 

Teras Program
Kod Nama kursus Kredit Prasyarat
KIM3001 Amali Kimia Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3002 Pengurusan dan Keselamatan Bahan Kimia 2 (2+0) Tiada
KIM3100 Kimia Fizik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3101 Kimia Termodinamik 3 (3+0) Tiada
KIM3102 Amali Kimia Fizik 1 (0+1) Tiada
KIM3103 Kimia Kinetik 3 (3+0) Tiada
KIM3200 Kimia Organik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3201 Mekanisma dalam Kimia Organik 3 (3+0) Tiada
KIM3202 Amali Kimia Organik 1 (0+1) Tiada
KIM3203 Kimia Sebatian Karbonil 3 (3+0) Tiada
KIM3204 Penentuan Struktur Sebatian Kimia 3 (3+0) Tiada
KIM3300 Kimia Tak Organik Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3301 Kimia Tak Organik 3 (3+0) Tiada
KIM3302 Amali Kimia Tak Organik 1 (0+1) Tiada
KIM3303 Kimia Koordinatan 3 (3+0) Tiada
KIM3304 Kimia Organologam Peralihan 2 (2+0) Tiada
KIM3305 Kimia Keadaan Pepejal 3 (3+0) Tiada
KIM3400 Kimia Analisis Asas 2 (2+0) Tiada
KIM3405 Kimia Analisis Peralatan 4 (3+1) KIM3400
KIM3501 Kimia Polimer 3 (2+1) Tiada
KIM3701 Kimia Alam Sekitar 3 (3+0) KIM3400
KIM4101 Kimia Koloid 3 (3+0) Tiada
KIM4102 Kimia Kuantum 3 (3+0) Tiada
KIM4103 Kimia Spektroskopi Molekul 3 (3+0) Tiada
KIM4104 Elektrokimia 3 (3+0) Tiada
KIM4201 Kimia Sebatian Semulajadi 2 (2+0) Tiada
KIM4202 Kimia Biomolekul 2 (2+0) Tiada
KIM4203 Kimia Heterosiklik 3 (3+0) Tiada
KIM4204 Aplikasi Kimia Organik 1 (0+1) Tiada
KIM4401 Kimia Forensik 3 (3+0) KIM3403@KIM3405
KIM4601 Kimia Bahan Industri 3 (3+0) Tiada
KIM4701 Kimia Alam Sekitar Lanjutan 3 (3+0) KIM3701
KIM4997 Kaedah Penyelidikan dalam Sains Kimia 2 (2+0) Tiada
MTK3003 Matematik untuk Kimia 2 (2+0) Tiada
MTK3006 Statistik untuk Kimia 2 (2+0) Tiada
Jumlah 86

 

Elektif (12 kredit)Pelajar dikehendaki mengambil sekurang-kurang 6 jam kredit daripada senarai kursus elektif di bawah:
Kod Nama Kursus Kredit Prasyarat
KIM4105 Kimia Permukaan 3 (3+0) Tiada
KIM4205 Kimia Lipid 3 (3+0) Tiada
KIM4206 Kimia Organik Fizik 3 (3+0) Tiada
KIM4301 Kimia Organologam Peralihan Lanjutan 3 (3+0) Tiada
KIM4302 Kimia Fullerena 3 (3+0) Tiada
KIM4303 Kimia Koordinatan Lanjutan 3 (3+0) Tiada
KIM4501 Kimia Polimer Industri 3 (3+0) Tiada
KIM4502 Kimia Cat dan Penglitup 3 (3+0) Tiada
KIM4602 Kimia Seramik 3 (3+0) Tiada
KIM4603 Kimia Kosmetik 3 (3+0) Tiada
KIM4604 Petrokimia 3 (3+0) Tiada
KIM4605 Kimia Sintetik dan Aplikasi 3 (2+1) Tiada
KIM4606 Teknik Analisis Permukaan 3 (3+0) Tiada
KIM4992 Latihan Industri 4 (0+4) Tiada
KIM4998 Projek Ilmiah Tahun Akhir I 2 (0+2) Tiada
KIM4999 Projek Ilmiah Tahun Akhir II 4 (0+4) Tiada

 

Permanent link to this article: http://fst.umt.edu.my/sarjana-muda-sains-sains-kimia/